Бюро технічного нагляду

«Організація будівництва» і передбачає такі види технагляду

Строительный контроль. Технический надзор«Організація будівництва» і передбачає такі види технагляду :

– Перевірка наявності у виконавця робіт документів про якість (сертифікатів у встановлених випадках ) на застосовувані їм матеріали , вироби та обладнання , документованих результатів вхідного контролю та лабораторних випробувань , таким чином інженер технагляду здійснює контроль якості будівельних матеріалів;

– Контроль дотримання виконавцем робіт правил складування та зберігання застосовуваних матеріалів , виробів та обладнання ; при виявленні порушень цих правил представник технагляду може заборонити застосування неправильно складованих і зберігаються матеріалів;

– При контролі відповідності виконуваної виконавцем робіт послідовності і складу виконуваних технологічних операцій – технологічної та нормативної документації , що розповсюджується на дані технологічні операції , технічний нагляд контролює дотримання технологічних режимів , встановлених технологічними картами і регламентами , відповідність показників якості виконання операцій та їх результатів вимогам проектної та технологічної документації , а також розповсюджується на дані технологічні операції нормативної документації ;

– Технічний нагляд контролює наявність і правильність ведення виконавцем робіт виконавчої технічної документації , в тому числі оцінку достовірності геодезичних виконавчих схем виконаних конструкцій з вибірковим контролем точності положення конструктивних елементів;

Контроль за усуненням дефектів у проектній документації , виявлених в процесі будівництва , документований повернення дефектної документації проектувальнику , контроль і документована приймання виправленої документації , передача її виконавцю робіт ;

– Контроль виконання виконавцем робіт приписів органів державного нагляду і місцевого самоврядування;

– Повідомлення органів державного нагляду про всі випадки аварійного стану на об’єкті будівництва ;

– Контроль відповідності обсягів і термінів виконання робіт умовам договору та календарному плану будівництва;

– Оцінку (спільно з виконавцем робіт ) відповідності виконаних робіт , конструкцій , ділянок інженерних мереж , підписання двосторонніх актів, які підтверджують відповідність ; контроль за виконанням виконавцем робіт вимоги про неприпустимість виконання подальших робіт до підписання зазначених актів;

– Заключну оцінку (спільно з виконавцем робіт ) відповідності закінченого будівництвом об’єкта вимогам законодавства , проектної та нормативної документації .

Фінансовий технічний нагляд здійснюється з метою контролю витрачання коштів замовника. По складу робіт фінансовий технічний нагляд несе в собі ті ж види , що і будівельний аудит , з тією різницею , що будівельний аудит будівництва здійснюється , як правило , після закінчення будівництва об’єкта , фінансовий технічний нагляд ведеться з моменту початку будівництва.

Фінансовий технічний нагляд включає в себе:

– Проведення огляду складу та обсягів фактично виконаних робіт за певний графіком будівництва календарний період на їх відповідність з актами виконаних робіт і проектної документації;

– Перевірку достовірності вартості передбачених для застосування при будівництві матеріалів і устаткування;

– Експертизу звітної документації : перевірку правильності розрахунку і застосування в Актах виконаних робіт розцінок , коефіцієнтів , індексів перерахунку , норм накладних витрат , непрямих витрат , кошторисного прибутку та т.п. на відповідність нормативним і кошторисних .

Залучити службу технічного нагляду можна на будь-якому етапі робіт , але краще – якомога раніше. Проведення технічного нагляду на вже споруджуваному об’єкті починається з виконання технічного обстеження . Експертиза будівельних об’єктів – це перевірка наступних аспектів:

Експертиза осей будівлі ( на відповідність проекту ) ;

Експертиза стін , перегородок ( на відповідність розмірам на планах будівлі , можливих відхилень ) ;

Експертиза вертикальних відміток ;

Експертиза міцності конструкції спеціальними приладами;

Експертиза якості бетонних робіт ( опалубка , армування , якість бетонування ( вібрування )) ;

Експертиза земляних робіт (обсяги , якість , водовідведення і т.д.);

Експертиза якості матеріалів несучих конструкцій спеціальними приладами (із залученням спеціальної лабораторії ) ;

Експертиза гідроізоляції фундаментів , горизонтальної гідроізоляції стін і т.д. (дуже важливе питання ) ;

Експертиза цегляної кладки ( на відповідність проектним розмірам , перев’язка швів , товщина швів , відхилення від вертикалі , наявність сітки кладки і т.д.);

Експертиза якості теслярських робіт ( всі дерев’яні конструкції) – антисептування , несуча здатність , утеплення , повітряні зазори , укладання покриття покрівлі та багато ін) ;

Експертиза відповідності фактичних обсягів кошторисних ;

Експертиза кошторисної документації ;

Експертиза проекту (для цього необхідно виконати аналіз всієї проектної документації ) ;

І так далі .

За допомогою технічного нагляду за ходом будівництва можна уникнути безлічі проблем , таких як:

Нерівномірне осідання будівлі , тріщини , деформації і обвалення будівлі , викликані недотриманням нормативних та проектних вимог і технологій;

Порушення характеристик міцності конструкцій , погіршення ситуації в результаті використання підрядниками дешевих будівельних матеріалів , не зазначених у проекті.

Зниження рентабельності проекту , викликане зривом термінів проведення робіт ;

Некоректне ведення виконавчої технічної документації , що утрудняє пошук порушень технологій в ході будівництва і свідомих відхилень від проекту і будівельних норм з боку підрядників , а також створює труднощі для технічних служб при подальшій експлуатації будівлі;

Необгрунтоване збільшення витрат на реалізацію проекту внаслідок некоректно складеної кошторису.

Для того , щоб не зіткнутися з цими проблемами , необхідно залучати службу технічного нагляду на самих ранніх етапах будівництва об’єкта.