Бюро технічного нагляду

нагляд за будівництвом

Технічний нагляд за будівництвом повною мірою захищає замовника від робіт, виконаних з низьким рівнем якості, а також з порушенням термінів. Крім цього, даний нагляд увазі цілий комплекс заходів, основним завданням яких є перевірка і експертиза проектних і робочих документів.

надзор за строительством

надзор за строительством

Особою, яка уповноважена проводити технагляд, виступає інженер з нагляду за будівництвом. Його головними завданнями є:
• перевірка виконання всіх завдань, зазначених у документації з капітального будівництва;
• контроль над своєчасним і якісним виконанням всіх обсягів робіт;
• перевірка якості будматеріалів, використовуваних при будівництві;
• контроль грошових коштів, виділених на будівництво;
• дотримання технічних умов;
• контроль над дотриманням правил безпеки та охорони праці.
Дуже важливо, щоб технічний нагляд за будівництвом починався ще на етапі складання проектних документів. Дуже важливою функцією технагляду є ретельна перевірка всіх коригувань і поправок проекту. У разі виявлення порушень, як в процесі будівництва, так і в кошторисній або іншої документації, відповідальна за технагляд особа зобов’язана проконтролювати їх усунення. Важливим моментом є складання письмового звіту на кожному з етапів будівництва. У разі виявлення недолік, фахівець зобов’язаний зафіксувати всі дефекти і детально аргументувати всі вимоги із зазначенням термінів з виправлення і скласти розгорнуті рекомендації.

Крім головних функціональних обов’язків, спеціаліст, який забезпечує нагляд за будівництвом, несе відповідальність за цілим рядом параметрів:
• за невиконання обов’язків, зазначених вище;
• за надання неправдивих даних про стан виконання завдань і доручень;
• за порушення строків виконання завдань і доручень;
• за відмову від виконання наказів і розпоряджень керівництва підприємства і начальника відділу;
• за порушення внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки (в т. Ч. Протипожежної).

Присутність фахівця з технагляду на возводимом об’єкті є гарантією дотримання прав замовника, що відразу ж усуває цілий ряд проблем. Крім цього, постійний контроль інженера за кожним з процесів на будівництві, є запорукою того, що об’єкт буде зведений з максимальною якістю, а кошторисна вартість не завищена.