Бюро технічного нагляду

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

Технический надзор

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкоммістобудування 17.04.1992 N 44
Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН 360-92**

Зі Змінами документ актуальний від 1 січня 2014 року
В частині споруд транспорту замінений ДБН В.2.3-5-2001

Державні будівельні норми “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих міських і сільських поселень України.

Ці норми обов’язкові для органів державного управління, місцевого і регіонального самоуправління підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських поселень.

Дані норми розраховані на перехідний період – до розробки загальної концепції нормативної бази України в галузі містобудування і капітального будівництва.

При проектуванні поселень України поряд з положеннями цих норм слід також керуватися СанПіНом “Планування і забудова населених місць України”, ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень”, вимогами інших чинних нормативно-інструктивних документів.

Увага!!! Цей документ відредаговано: додано всі актуальні Зміни, виправлені помилки, надано кращого вигляду.
Скачать ДБН 360-92** ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова