Bureau of technical supervision

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

инженер технического надзора

Державні Будівельні Норми України

Інженерне обладнання будинків і споруд

Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2010

Инженерное оборудование зданий и сооружений / СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Engineering equipment of buildings and structures / FIRE PROTECTION SYSTEMS

Чинний від 1 жовтня 2011 року

На заміну: ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд.Пожежна автоматика будинків і споруд

Архів містить два файли: оригінальна версія ДБН у сканованому виді та текстова версія його останньої редакції (відмінності між ними незначні тому для роздруковування радимо першу, а для копіювання окремих положень – другу)

Сфера застосування ДБН В.2.5-56:2010:

Вимоги ДБН В.2.5-56:2010 поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме:

– автоматичних систем пожежогасіння (АСПГ);

– систем пожежної сигналізації (СПС);

– систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (СО);

– систем димо- та тепловидалення та підпору повітря (СДТ);

– систем централізованого пожежного спостереження (СЦПС);

– диспетчеризації (СПЗ).

Зазначені вище СПЗ призначені для протипожежного захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування різного призначення (далі – об’єкти) під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту та експлуатування цих об’єктів.

Вимоги ДБН В.2.5-56:2010 є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність на території України, незалежно від їхніх форм власності та належності.

Ці будівельні норми встановлюють класифікацію систем протипожежного захисту, а також загальні вимоги до них.

ДБН 360-92** Містобудування. Планування, забудова міських і сільських поселень.

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень.

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об‘єктів будівництва.

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення.

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі.

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків.

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

Скачать ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту  ДБН В.2.5-56:2010