Bureau of technical supervision

ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания. Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

Основні положення

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010

НА ЗАМІНУ ДБН В.2.2-9-99

Чинні з 01.07.2010

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 ДБН В.2.2-9-2009 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі – громадських будинків) з умовною висотою до 73,5 м (включно), а також вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення.

1.2 Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб – суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.3 При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих Норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд. Перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А.

Скачать ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания. Основні положення ДБН В.2.2-9-2009