Bureau of technical supervision

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

ДБН В.2.2-3-97

Будинки і споруди

Будинки та споруди навчальних закладів

Чинний з 1 сiчня 1998 р.

+ Зміни №1, 2, 3 (чинні з 1 липня 2012 року)

На зміну документам: СНіП 2.08.02-89 i ДБН 365-92

Українська та російська версії документа

 

Скачать ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.Скачать ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України „Про загальну середню освіту”

2. Концепція розвитку інклюзивної освіти / Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912.

3. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872).

4. Нормали архитектурно-планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом использования их инвалидами. Пособие по проектированию / Под ред. В.В.Куцевича. – К.: КиевЗНИИЭП, 1999. – 85 с.”

5. ВСН 1-90 Технические указания по технологи изготовления железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети методом центрифугирования (Технічні вказівки щодо технології виготовлення залізобетонних попередньо напружених опор контактної мережі методом центрифугування);

6. ВСН 60-89 / Госкомархитектуры. Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв’язку, сигналізації і диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)”;