Bureau of technical supervision

ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення.

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

 

Захист вiд небезпечних геологiчних процесiв

IНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРIЙ, БУДИНКIВ I СПОРУД ВIД ЗСУВIВ ТА ОБВАЛIВ.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.1.1-3-97

 

Видання офiцiйне

Держбуд України

Київ 1998

Скачать ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення. Скачать ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення.