Bureau of technical supervision

Акт огляду прихованих робіт

ДБН А.3.1-5-96

                                               ДОДАТОК 9

 

                       АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

————————————————————————————————————————————

                         (найменування робіт)

виконаних в

————————————————————————————————————————————

             (найменування і місце розташування об’єкта)

                                          “____” _________ 19__ р.

     Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації

————————————————————————————————————————————

                    (прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника

————————————————————————————————————————————

                   (прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектної організації)

————————————————————————————————————————————

                   (прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

————————————————————————————————————————————

        (найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

     1. До огляду пред’явлені такі роботи:

————————————————————————————————————————————

                 (найменування прихованих робіт)

     2. Роботи виконані за проектною документацією

————————————————————————————————————————————

(найменування проектної організиції,N кресленнь і дата їх складання)

     3. При виконанні робіт застосовані

————————————————————————————————————————————

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертіфікати

————————————————————————————————————————————

                      або інші документи)

     4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

————————————————————————————————————————————

     (при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

————————————————————————————————————————————

                     N креслень і дата погодження)

     5. Дата:    початку робіт

                               ————————————

              закінчення робіт

                               ————————————

                         Рішення комісії

     Роботи виконані у  відповідності  з  проектною  документацією,стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

     На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

                (нийменування робіт і конструкцій)

     Представник

     будівельно-монтажної організації

                                            ——————

                                                 (підпис)

     Представник

     технічноо нагляду замовника

                                            ——————

                                                 (підпис)

     Представник проектної організації

                                            ——————

                                                 (підпис)