Бюро технического надзора

ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я

Технический надзор

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДБН В.2.2-10-2001

Будівлі і споруди

Установи охорони здоров’я

На заміну СН 535-81З, введено у дію з 1 квітня 2001 р.

+ Зміна №1 введена в дію з 1 квітня 2005 року

у розробці Зміна №2

ДБН В.2.2-10-2001 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків. Вимоги ДБН В.2.2-10-2001 є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Служба технического надзора

Скачать ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я ДБН В.2.2-10-2001