Бюро технического надзора

ДБН

ДБН В.2.5-24:2012. Електрична кабельна система опалення

Державні Будівельні Норми України Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:2012     Введено на зміну ДБН В.2.5-24-2003 «Електрична кабельна система опалення» Чинні з 1 жовтня 2012 року згідно наказу №40 Мінрегіону від 01.02.2012   Ці Норми встановлюють вимоги до електричної кабельної системи (ЕКС) опалення, вбудованої з внутрішньої сторони огороджувальної конструкції приміщення — у підлогу, стіну ... Читать далее »

ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Вимоги даних Норм слід застосовувати в електроустановках будинків і стаціонарних споруд, які проектуються, будуються і реконструюються, такого призначення: — житлових, що зазначені в ДБН В.2.2-15; — адміністративних і побутових, що зазначені в СНиП 2.09.04; — громадських, що наведені у додатку А ДБН В.2.2-9; — промислових ... Читать далее »

ДБН В.2.5-39:2008. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди Теплові мережі Введено вперше на зміну СниП 2.04.07-86 “Тепловые сети” Чинний від 7 січня 2009 року Ці державні будівельні норми застосовують виконуючи проектуванні роботи зі створення нових та реконструкції, модернізації і технічному переоснащенні існуючих теплових мереж. Терміни з цього нормативного документа Ви зможете знайти в Абетці будівельника за тегом ... Читать далее »

Проектування нових і реконструкцію житлових будинків ДБН В.2.2-15-2005

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005   Проектування нових і реконструкцію житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м + Зміна №1 чинна з 2009-04-01 + Зміна №2 чинна з 2009-06-15 + Зміна №3 чинна з 2012-10-01   ДБН В.2.2-15-2005 поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього ... Читать далее »

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92 **

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкоммістобудування 17.04.1992 N 44 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92** Зі Змінами документ актуальний від 1 жовтня 2011 року В частині споруд транспорту замінений ДБН В.2.3-5-2001 Служба технічного нагляду Державні будівельні норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» поширюються на ... Читать далее »

ДБН Б.2.2-6:2013

инженер техническогонадзора

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ санитарной очистки населенных пунктов ДБН Б.2.2 -6 : 2013 Действующие вол 2014-01-01 Нормы устанавливают требования к составу и содержанию схемы санитарной очистки населенного пункта (города , поселка городского типа , поселки , а также села ) . ДБН Б.2.2 -6 : 2013 предназначены для использования органами государственного управления , контроля и ... Читать далее »

ДБН А.2.2-3:2012

инженер техническогонадзора

Государственные строительные нормы УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ Приказ Госкомградостроительства 17.04.1992 N 44 Градостроительство. Планирование и застройка городских и Сельских поселений Изменениям документ актуален от 1 октября 2011 В части сооружений транспорта заменен ДБН В.2.3 -5 -2001 Государственные строительные нормы » Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений » распространяются на проектирование новых и реконструкцию ... Читать далее »

ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства + все изменения и дополнения

инженер техническогонадзора

Державні Будівельні Норми України ДБН Д.1.1-1-2000 Правила определения стоимости строительства + все изменения и дополнения Настоящие строительные нормы устанавливают основные правила определения стоимости нового строительства, расширения, реконструкции и технического пере-оснащения предприятий, зданий и сооружений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства и носят обязательный характер при определении стоимости строек (объектов), ... Читать далее »

Новая редакция ДБН В.1.1-12 «Строительство в сейсмических районах Украины»

инженер техническогонадзора

На сегодняшний день на стадии утверждения — новая редакция государственных строительных норм ДБН В.1.1 -12 » Строительство в сейсмических районах Украины » . Документ разработан Государственным предприятием » Государственный научно — исследовательский институт строительных конструкций» . По словам специалистов , в течение 2006-2012 гг от проектных и научных учреждений Украины были получены замечания и предложения по многих положений действующих ДБН ... Читать далее »

ДБН А.3.1-5-2009. Управління, організація і технологія

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Управління, організація і технологія   ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА   ДБН А.3.1-5-2009  Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 2011 1 РОЗРОБЛЕНО:               Науково-дослідний інститут будівельного виробництва РОЗРОБНИКИ:              В. Балицький, д-р техн. наук, проф.; В. Вернигора, канд. техн.наук; О. Галійський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Садовський, канд. ... Читать далее »