Бюро технического надзора

ДБН

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92

ДБН, ГОСТ, СНИП, ДСТУ

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ДБН 360-92 Читать далее »

ДБН

ДБН, ГОСТ, СНИП, ДСТУ

ДБН     ДСТУ ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Основні вимоги до проектної та робочої документації ДСТУ Б А.2.4-5-2009 Загальні положення ДСТУ Б А.2.4-6:2009. Правила виконання робочої документації генеральних планів ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ДСТУ Б А.2.4-8-2009 Умовні графічні зображення елементів санітарно-технічних систем ДСТУ ... Читать далее »

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва  Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів  ДСТУ Б А.2.4-10:2009 ДСТУ Б А.2.4-10:2009 заменяет следующие документы: ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) Организация издатель: Державне підприємство Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект». Информация про ДСТУ Б А.2.4-10:2009:наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 32   Інші нормативні документи із серії ... Читать далее »

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

Технический надзор

  НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва Основні вимоги до проектної та робочої документації ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Київ / Мінрегіонбуд України / 2009 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 на зміну ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Код УКНД 01.100.30; 91010.30   Читать далее »

А.2 Изыскательство, проектирование и территориальная деятельность

Раздел строительных нормативов включает ГОСТы, ДБН, ДСТУ, международные стандарты СЭВ (СТ СЭВ), республиканские строительные нормы (РСН), ведомственные строительные нормы (ВСН), посвященные нормированию в строительстве, системе лицензирования и сертификации, изыскательству, проектированию, территориальной деятельности в строительстве, проектной документации и пр. Читать далее »

А.1 Стандартизация, нормирование, сертификация и метрология

Раздел строительных нормативов включает ГОСТы, ДБН, ДСТУ, международные стандарты СЭВ (СТ СЭВ), республиканские строительные нормы (РСН), ведомственные строительные нормы (ВСН), посвященные нормированию в строительстве, системе лицензирования и сертификации, изыскательству, проектированию, территориальной деятельности в строительстве, проектной документации и пр. Читать далее »

Склад та зміст містобудівного кадастру. ДБН Б.1.-ХХ-201Х (остаточна редакція)

инженер техническогонадзора

Розроблено: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД») Розробники: Т. Криштоп, кан. техн. наук (науковий керівник); Н. Богачова, С. Буравченко, канд. арх.; А. Ковтун, канд. геогр. наук, Ю. Лисак, С. Маркітаненко, О. Мельник, Н. Семоненко, С. Шаманський, канд. техн. наук; О. Чижевський, канд. арх. За участю: В. Липський, канд. техн. наук В. Коротун Внесено: Департамент ... Читать далее »

ДБН В.2.2-Х-20ХХ «Будинки і споруди. Будинки одноквартирні»

инженер техническогонадзора

Цими будівельними нормами будуть врегульовані питання: планувальної організації присадибної ділянки, розміщення на ній житлових і господарських будинків, та інженерних мереж і споруд; об’ємно-планувальних рішень одноквартирних будинків; механічного опору та стійкості конструкцій; пожежної безпеки; безпеки і доступності у використанні будинків; забезпечення санітарних вимог; економії енергії, в тому числі з використанням сучасних систем енергозберігаючого інженерного обладнання, створенням енергонезалежних будинків з альтернативними джерелами енергопостачання, автономними системами водопостачання й очищення стічних води. Читать далее »

ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України ДБН 363-92 Скачать ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України  Технический надзор в строительстве Читать далее »

ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень

инженер техническогонадзора

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХПОСЕЛЕНИЙ ДБН Б.2.4-1-94  Скачать ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень  Читать далее »

ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення.

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ Захист вiд небезпечних геологiчних процесiв IНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРIЙ, БУДИНКIВ I СПОРУД ВIД ЗСУВIВ ТА ОБВАЛIВ. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.1.1-3-97 Видання офiцiйне Держбуд України Київ 1998 Скачать ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення.  Читать далее »

ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДБН В.1.1.7–2002 додано текст Зміни №1 чинної з 1 червня 2007 року Технический надзор в строительстве Читать далее »

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

инженер техническогонадзора

ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди Будинки та споруди навчальних закладів Чинний з 1 сiчня 1998 р. + Зміни №1, 2, 3 (чинні з 1 липня 2012 року) На зміну документам: СНіП 2.08.02-89 i ДБН 365-92 Українська та російська версії документа   БІБЛІОГРАФІЯ 1. Закон України „Про загальну середню освіту” 2. Концепція розвитку інклюзивної освіти / Затв. наказом Міністерства освіти і ... Читать далее »

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

инженер техническогонадзора

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів Зі змінами №1-2 (остання від 1 квітня 2005 року). Зміна №3 у розробці! Чинний від 1 січня 1998 року. Введено на зміну СНиП 2.08.02-89 та ДБН 364-92. Норматив регламентує норма проектування норих та реконструкції побудованих дитячих дошкільних закладів для Літератури: ДБН В.2.2-4-97 “Будинки та споруди дитячих закладів”. Держкоммістобудування: К ... Читать далее »

ДБН В.2.2-9-2009. Общественные здания. Основні положення

инженер техническогонадзора

ДБН В.2.2-9-2009 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ Основні положення   Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010   НА ЗАМІНУ ДБН В.2.2-9-99 Чинні з 01.07.2010 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 ДБН В.2.2-9-2009 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі — громадських будинків) з умовною висотою до 73,5 м ... Читать далее »

ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я

инженер техническогонадзора

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ДБН В.2.2-10-2001 Будівлі і споруди Установи охорони здоров’я На заміну СН 535-81З, введено у дію з 1 квітня 2001 р. + Зміна №1 введена в дію з 1 квітня 2005 року у розробці Зміна №2 ДБН В.2.2-10-2001 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого ... Читать далее »

ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення (Укр. та Рос. версія)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДБН В.2.2-18:2007 Скачать ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення (Укр. та Рос. версія)  Читать далее »

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будників і споруд. ПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА БУДИНКІВ І СПОРУД

Інженерне обладнання будинків і споруд ПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА БУДИНКІВ І СПОРУД ДБН В.2.5-13-98* На заміну СНиП 2.04.09-84, ВСН 25-09.67-85 Увага!!! Замінено на ДБН В.2.5-56:2010 с 1.10.2011 Скачать ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будників і споруд. ПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА БУДИНКІВ І СПОРУД  Читать далее »

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

Державні Будівельні Норми України Інженерне обладнання будинків і споруд Системи протипожежного захисту ДБН В.2.5-56:2010 Инженерное оборудование зданий и сооружений / СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Engineering equipment of buildings and structures / FIRE PROTECTION SYSTEMS Чинний від 1 жовтня 2011 року На заміну: ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд.Пожежна автоматика будинків і споруд Архів містить два файли: оригінальна версія ДБН у ... Читать далее »