Бюро технического надзора

Бланки

Акт освидетельствования скрытых работ

акт освидетельствования скрытых работ

ДБН А.3.1-5-96 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ———————————————————————————————————————————— наименование работ) выполненных в —————————————————————————————————————————————— (наименование и место расположения объекта) » ____ » ________ 200__ г. Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации ————————————————————————————————————————————— (фамилия, инициалы, должность) представителя технического надзора заказчика ————————————————————————————————————————————— (фамилия, инициалы, должность) представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией) ————————————————————————————————————————————— (фамилия, инициалы, должность) произвела осмотр работ, выполненных ... Читать далее »

Акт огляду прихованих робіт

Акт огляду прихованих робіт

ДБН А.3.1-5-96                                                ДОДАТОК 9                          АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ————————————————————————————————————————————                          (найменування робіт) виконаних в ————————————————————————————————————————————              (найменування і місце розташування об’єкта)                                           «____» _________ 19__ р.      Комісія у складі: представника будівельно-монтажної організації ————————————————————————————————————————————                     (прізвище, ініціали, посада) представника технічного нагляду замовника ————————————————————————————————————————————                    (прізвище, ініціали, посада) представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектної організації) ... Читать далее »